ประชุมผอ. เขตทั่วประเทศ 22 มีค.59

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly

ผอ.สพป.กทม. ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กทม. 2559 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการติดตามดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

958 total views, 5 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น