กฎหมายการศึกษา - พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ สำหรับข้าราชการครู ครูระยอง
 
 
ครูระยอง : krurayong.in.th » ครูระยอง : Information » 

กฎหมายการศึกษา

kelo-lt Theme designed by padexx
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ สำหรับข้าราชการครู
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
 
 
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
ครูระยอง 10 24 12 ธันวาคม 2553 เวลา 14:21:38
โดย ครูระยอง
[กฎระเบียบ] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของราชการ ปี 2555 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 7 2603 กระทู้ล่าสุด 18 กันยายน 2555 เวลา 13:39:00
โดย lawan
[พระราชกฤษฎีกา] ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 3 3309 กระทู้ล่าสุด 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:23:38
โดย nit
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 5 1196 กระทู้ล่าสุด 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:12:31
โดย nit
[พระราชบัญญัติ] สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 7 1273 กระทู้ล่าสุด 25 มิถุนายน 2555 เวลา 16:51:15
โดย wanamm
[ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี] เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครู.. พ.ศ.2553 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 3 2608 กระทู้ล่าสุด 08 มิถุนายน 2555 เวลา 14:53:29
โดย aphinya
[พระราชบัญญัติ] เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครูฯ พ.ศ. 2547 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 6 1730 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2555 เวลา 14:28:12
โดย Prakaimat
[กฎระเบียบ] กฎ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ... 2548 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 1 915 กระทู้ล่าสุด 02 มิถุนายน 2555 เวลา 10:36:30
โดย khunpark
[พระราชบัญญัติ] การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 3 1626 กระทู้ล่าสุด 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:30:58
โดย paveena
[กฎระเบียบ] กฎ ก.ค.ศ. ข้าราชการครูไร้ประสิทธิภาพพ้นราชการ ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 1 797 กระทู้ล่าสุด 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 12:38:30
โดย co19
[กฎระเบียบ] ก.ค.ศ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ... พ.ศ.2552 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 1 1234 กระทู้ล่าสุด 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:39:18
โดย studyme
[กฎระเบียบ] กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการฯ พ.ศ. ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 1 788 กระทู้ล่าสุด 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:30:15
โดย tinmath
[พระราชบัญญัติ] โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1222 กระทู้ล่าสุด 15 ธันวาคม 2553 เวลา 18:11:50
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชบัญญัติ] กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2551 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1156 กระทู้ล่าสุด 09 ธันวาคม 2553 เวลา 17:16:25
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชกฤษฎีกา] ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 2230 กระทู้ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20:55:22
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชกฤษฎีกา] ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2518 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1054 กระทู้ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20:50:14
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชกฤษฎีกา] ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1382 กระทู้ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20:39:01
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชกฤษฎีกา] ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1370 กระทู้ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20:33:36
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชกฤษฎีกา] การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น.. ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1504 กระทู้ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:32:20
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[ข้อบังคับคุรุสภา] ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 2506 กระทู้ล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19:25:44
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[กฎกระทรวง] กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้คนพิการมีสิทธิ สิ่งอำนวย... พ.ศ.2550 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 991 กระทู้ล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21:15:05
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[กฎกระทรวง] กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้คนพิการมีสิทธิ สิ่งอำนวย... พ.ศ.2550 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 890 กระทู้ล่าสุด 09 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21:06:36
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชบัญญัติ] ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1181 กระทู้ล่าสุด 08 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21:50:04
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[พระราชบัญญัติ] ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1196 กระทู้ล่าสุด 08 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21:42:05
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[วิทยฐานะ] คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17(52) ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 5 1214 กระทู้ล่าสุด 08 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20:31:05
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
[กฎระเบียบ] กฎ ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ... 2548 ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์] 0 1076 กระทู้ล่าสุด 07 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08:39:48
โดย ปองแมน[หนึ่งเก้าแปดศูนย์]
 
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
 
 
ครูระยอง : krurayong.in.th » ครูระยอง : Information » 

กฎหมายการศึกษา

kelo-lt Theme designed by padexx
 
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 35 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
: