Tag Archives: กคศ

ชะลอใช้เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะชุดใหม่

ก.ค.ศ.

บอร์ด ก.ค.ศ.ชะลอใช้เกณฑ์ PA หรือเลื่อนวิทยฐานะของครูใหม่ “กำจร” ชี้มีจุดอ่อนทำให้ครูมีประสบการณ์ สอนเก่ง แต่ไม่ถนัดการสอบวิชาการหมดโอกาสได้วิทยฐานะ ทบทวนใหม่ไม่ให้ครูทิ้งห้องเรียน และต้องเปิดช่องผู้มีจิตวิญญาณครู

293 total views, 4 views today

 

ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2558

กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

  • การนำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ “อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ./อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา/อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

215 total views, 10 views today

 

ไฟเขียวก.ค.ศ.เป็นนิติบุคคล

ก.ค.ศ.

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ก.ค.ศ.ตามที่เสนอขอยกฐานะจากสำนักงานเทียบเท่ากรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะนำมติดังกล่าวไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

88 total views, no views today

 

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และแก้ไขกฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพื้นที่การศึกษา

103 total views, 6 views today