Tag Archives: กระทรวงศึกษาธิการ

11 กระทรวงพร้อมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ

11 กระทรวงพร้อมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า หลังจากเดินสายแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ครบ 4 ภูมิภาคแล้ว สิ่งที่ สกศ.จะต้องดำเนินการต่อไป คือ การส่งแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากตามกรอบการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัตินั้น มีข้อกำหนดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรากฏเป็นรูปธรรมใน 3 เรื่อง ดังนี้

438 total views, 1 views today

 

สกศ.เร่งยกร่างคุมมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็ก”

สกศ.เร่งยกร่างคุมมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็ก”

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา ร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยจัดการศึกษาอื่นๆ โดยยึดยุทธศาสตร์แนวทางคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นแกนกลางเพื่อสร้างเอกภาพการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นเอกภาพทั้งระบบ ทั้งนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย สกศ. ทำหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปฐมวัยตามยุทธศาสตร์ ก.พ.ป. โดยเน้นเป้าหมายหลักปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับทุกหน่วยงายสามารถต่อยอดขยายสถานศึกษารองรับเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และสร้างกลไกหรือเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

552 total views, no views today

 

ศธ.เตรียมจัดพิมพ์พระราชดำริด้านการศึกษา

ชูแนวทางในหลวง ร.9 แก้ปัญหาการศึกษาไทย

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตนได้ขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ ศธ.ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำงาน ทั้งการให้บริการประชาชนในการย้อมผ้าสีดำ แจกริบบิ้น และซ่อมแซมผ้า เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า แต่ทุกฝ่ายก็ต้องเดินหน้าตามหน้าที่ต่อไป

186 total views, no views today

 

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะและไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในมาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น

295 total views, no views today