Tag Archives: การเรียนการสอน

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์

นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของประเทศไทย ได้กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ว่า การเรียนรู้ของครูยุค Education 4.0 ต้องปรับกระบวนการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ

267 total views, 3 views today

 

รมว.ศธ.สั่งผอ.สพท.ส่งการบ้านแผนทำงานใน7วัน

สพฐ

“รมว.ศธ.” มอบกรอบนโยบาย เดินตามพระราชดำรัสในหลวง 3 ข้อ เร่งทำ 10 ข้อ ตามนายกฯ สั่ง ผอ.สพท.ทั่วประเทศส่งการบ้านแผนการดำเนินงานภายใน 7 วัน แจงเด็กเลิกเรียนบ่าย 2 ยังไม่ได้ให้กลับบ้าน แต่จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

146 total views, 2 views today

 

การแถลงนโยบายด้านการศึกษา ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ร่วมแถลงนโยบายด้านการศึกษาผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังอินเทอร์เน็ต และห้องประชุมต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกัน

ที่มา : moe

187 total views, 6 views today

 

การเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งเรื่อง การผลิตและพัฒนาครู กระบวนทัศน์ใหม่ วิถีใหม่ และวิธีใหม่ ในการประชุมสัมมนาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ผ่านมามีการยกฐานะครูให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอน แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น จะเห็นได้ว่าในโรงเรียนต่าง ๆ มีครู ค.ศ.2 และ ค.ศ.3 หลายคน

151 total views, no views today