Tag Archives: การเรียนการสอน

การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริง ๆ

ครูระยอง-บทความ

การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะส่วนนี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างยิ่งเพราะเป้าหมายของเด็กและผู้ปกครองจะมุ่งที่มหาวิทยาลัยเพื่อใบปริญญา

ไม่รู้ว่าผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อนายกรัฐมนตรีออกมาฮึ่มจะใช้ ม.44 กับการศึกษาเพราะเห็นการขับเคลื่อนล่าช้าหรือทำแล้วเกาไม่ถูกที่คัน การออกมาพูดเรื่องนี้ของนายกรัฐมนตรีหลายฝ่ายอาจจะคิดว่าเป็นแค่คำขู่เพื่อให้งานการศึกษาเดินหน้าได้เร็วขึ้น แต่สำหรับผู้เขียนไม่อยากให้เป็นแค่คำขู่แต่อยากให้ใช้จริง ด้วยคุณภาพการศึกษาตกต่ำอยู่เช่นนี้ เพราะปัจจัยหลักการจัดการศึกษาหลายอย่างยังมีปัญหาอยู่ และปัญหาที่ว่านี้จะอาศัยเพียงกฎระเบียบที่มีอยู่คงแก้ไขได้ยาก การใช้ ม.44 จึงมีความจำเป็นยิ่ง ซึ่งปัจจัยหลักที่ว่านี้มีอยู่มากคงจะขอนำมายกตัวอย่างเพียงบางส่วน ดังนี้

122 total views, no views today

 

สพฐ.เปิดทางรร.จัดตารางการเรียนได้

โรงเรียน - ครูระยอง

สพฐ.วางโครงร่างปรับหลักสูตรระยะสั้น ยืดหยุ่นให้โรงเรียนสามารถจัดตารางการเรียนของตนเองได้ เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นี้ แล้วค่อยนำผลมาประเมิน วิเคราะห์ และถามความเห็นประชาชน ก่อนออกมาเป็นหลักสูตรระยะยาว คาดใช้เวลา 2 ปี เผยล่าสุด รมว.ศธ.นั่งเป็นประธานบอร์ดพัฒนาหลักสูตรแล้ว

136 total views, no views today

 

ชี้บัณฑิตศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะสำคัญ 7 ประการ

ครูระยอง-บัณฑิต ครู

นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการบรรยาย บทบาทการอุดมศึกษาไทย และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโครงการสัมมนาผู้บริหาร มก.หลักสูตรการบริหารภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ ว่า ทิศทางอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานหลักสูตรทางไกล อีเลิร์นนิ่ง พัตนาหลักสูตรการเรียนอินเตอร์

119 total views, no views today

 

สะกิดครูสอนเต็มที่อย่ากั๊กเพื่อกวดวิชา

โรงเรียน - ครูระยอง

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเดินทางไปพบปะและมอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า ขอให้ผู้บริหาร สช.ยึดหลัก 4 S ในการทำงาน S ที่ 1 Service Mind S ที่ 2 Speed S ที่ 3 Smart และ S ที่ 4 Systematically เพื่อให้งานเกิดการพัฒนาและมีคุณภาพ ทั้งขอเน้นย้ำการปฏิบัติงานต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด

81 total views, no views today