Tag Archives: การเรียนการสอน

สพฐ.ยันจัดซื้อทีวีไกลกังวลโปร่งใส

สพฐ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 1,318 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำไปเติมเต็มในโครงการขยายผลการศึกษาทางทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวลให้สมบูรณ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นั้น

135 total views, no views today