Tag Archives: ข้าราชการ

นายกฯ ได้ย้ำให้พัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษห็นผลในช่วง 3 เดือน

นายกฯ ได้ย้ำให้พัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษห็นผลในช่วง 3 เดือน

ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. ) เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่า โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 ว่า  นายกฯ ได้ย้ำให้ทุกกระทรวงพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นจริงจัง และให้เห็นผลในช่วง 3 เดือน  คือ  สถานที่ราชการและสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องมีภาษาอังกฤษเขียนควบคู่ภาษาไทย เช่น ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องประชุม รวมถึงป้ายแนะนำต่าง ๆ ต้องเป็นการเขียนอย่างถูกต้อง

607 total views, no views today

 

กรมบัญชีกลาง แจ้ง ขรก.-ลูกจ้าง เร่งตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษา

กรมบัญชีกลาง แจ้ง ขรก.-ลูกจ้าง เร่งตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษา

กรมบัญชีกลาง เวียนหนังสือแจ้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เร่งตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ก่อนนำไปปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว กำหนดยืนยันความถูกต้องภายใน 30 มิ.ย.นี้

1,741 total views, 5 views today

 

เชิญร่วมแก้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ ด่วน..!

ครูระยอง-บทความ

โปรดช่วยกันยกร่างและเสนอ การยกร่างรายมาตรา ในนามคณะทำงานยกร่างพร้อมนำไปพิจารณา ครับ

ให้พิจารณาแก้ไข โดยยึดหลักการสำคัญ ของ พ.ร.บ. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ สุจริต และยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนี้

126 total views, 2 views today