Tag Archives: ครู

พื้นฐาน-อาชีวะ พร้อมกันอัตรารับเด็กคุรุทายาท

กระทรวงศึกษาธิการ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติเห็นชอบนำโครงการคุรุทายาทกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้ง หลังศธ.ได้ยุติโครงการไปตั้งแต่ปี 2539 ที่ผ่านมาโดยยังคงยึดตามหลักการเดิม คือ ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีและอยากเป็นครู ได้เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รับประกันการมีงานทำ เมื่อเรียนจบให้กลับไปบรรจุยังภูมิลำเนาของตนเอง ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นด้วยที่ศธ. จะฟื้นโครงการดังกล่าว

124 total views, 5 views today

 

นายกฯ กำชับ ศธ.ดูแลคุณภาพชีวิตครู

โรงเรียน - ครูระยอง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 58ประจำปี 2558และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 2 เม.ย.58 และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 14-16 ม.ค.นี้ 

187 total views, 3 views today

 

สกศ.เสนอได้”ตั๋วครู”ต้องสอบ!

ครูระยอง-บัณฑิต ครู

สกศ.ผุดแนวคิดการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการสอบ พร้อมกับเสนอแยกใบประกอบวิชาชีพครูออกเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชี้เพื่อเพิ่มช่องทางคนจบสาขาอื่นมาเป็นครู

นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตครู และมีแนวคิดว่าควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต่อไปผู้ที่จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องผ่านการสอบตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ไม่ใช่ได้โดยอัตโนมัติเช่นปัจจุบัน

175 total views, no views today

 

“ดุสิตโพล”ชี้ ครูไทยเก่งเทคโนโลยี แต่ยังติดวิธีสอนแบบเก่า

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

ครูเป็นผู้ที่สังคมไทยยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคม แต่บทบาทของ “ครู” ที่ต้องผจญกับภาวะสังคมไทย ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไปด้วย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2557 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,209 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 57-14 ม.ค. 58

117 total views, no views today