Tag Archives: ครู

ดัน 3 วิชาลูกเสืออาสา กกต.หลักสูตรเสริมทุกโรงเรียน

กกต.เปิดตัว 3 วิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. เสริมทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ซึมซับประชาธิปไตย

นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านการมีส่วนร่วม เป็นประธานกล่าวมอบนโยบาย ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. พร้อมด้วยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทน รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมมอบนโยบาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กกต., ลูกเสืออาสา กกต., บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 280 คน จาก 844 โรงเรียน ที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต.

474 total views, 3 views today

 

มีผลแล้ว! พักใบครู 60 วัน ทันที ถ้าส่อผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

มีผลแล้ว! พักใบครู 60 วัน ทันที ถ้าส่อผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2553 เพื่อให้เหมาะสมและเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เลขาธิการคุรุสภา ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว หากไม่มีมูลที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ให้ยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพไม่ร้ายแรง ให้คณะกรรมการวินิจฉัยโทษตามสมควรแก่กรณีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

368 total views, 4 views today

 

ประสบการณ์สอน 15 ปี รับตั๋วครูตลอดชีพ

ประสบการณ์สอน 15 ปี รับตั๋วครูตลอดชีพ

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรสภา เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะมีปัญหาต่าง ๆ อาทิ ผู้ยื่นคำขอรับและต่ออายุใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ชาวต่างประเทศที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน 20 ชั่วโมง หรือใบอนุญาตฯ ไม่สะท้อนถึงการพัฒนาตนเอง ของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม รวมถึงยังต้องใช้เอกสารจำนวนมากในการยื่นคำขอต่าง ๆ ทั้งที่หลักฐานบางอย่างไม่จำเป็น ดังนั้น คุรุสภา จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา แก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งใบอนุญาตฯ มีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

384 total views, no views today

 

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน “ชัยยศ” เผยต้องสามารถวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย เชื่อจะทำให้ได้คนที่อยากเป็นครูอย่างแท้จริง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้คุรุสภาจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นผู้ดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-21 กันยายนนี้ ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้น

315 total views, 6 views today