Tag Archives: คุรุสภา

เฟ้นครูรับรางวัลคุรุสภา

เฟ้นครูรับรางวัล คุรุสภาสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2559

คุรุสภากำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับ “รางวัลคุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย ครู 5 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา 2 รางวัล ผู้บริหารการศึกษา 1 รางวัล ศึกษานิเทศก์ 1 รางวัล เพื่อรับรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560

482 total views, no views today

 

สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้ามีพ.ร.บ.ของใครของมัน ชี้อยู่รวมกันไม่มีประสิทธิภาพ

สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้ามีพ.ร.บ.ของใครของมัน ชี้อยู่รวมกันไม่มีประสิทธิภาพ

ดาว์พงษ์ตั้งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายสั่งศึกษา แยก พ.ร.บ. 3 องค์กรครู-สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ ออกจาก กม.ฉบับเดียวกัน ชี้ กม.ปัจจุบันให้อำนาจผู้บริหารมากเกินไป แต่งตั้งที่ปรึกษายกเข่ง กินเงินเดือนเดือนละหลายแสนบาท ด้าน “พินิจศักดิ์” ยื่นหนังสือลาออกจากปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค.

331 total views, 3 views today

 

มีผลแล้ว! พักใบครู 60 วัน ทันที ถ้าส่อผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

มีผลแล้ว! พักใบครู 60 วัน ทันที ถ้าส่อผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2553 เพื่อให้เหมาะสมและเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เลขาธิการคุรุสภา ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว หากไม่มีมูลที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ให้ยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพไม่ร้ายแรง ให้คณะกรรมการวินิจฉัยโทษตามสมควรแก่กรณีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

364 total views, no views today

 

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน “ชัยยศ” เผยต้องสามารถวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย เชื่อจะทำให้ได้คนที่อยากเป็นครูอย่างแท้จริง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้คุรุสภาจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นผู้ดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-21 กันยายนนี้ ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้น

309 total views, no views today