Tag Archives: คุรุสภา

คุรุสภากำหนดส่งผลงานคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2558

คุรุสภา

คุรุสภาโดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศเรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 สมาชิกคุรุสภาที่ต้องการ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสและเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2558 ต้องมีคุณสมบัติ

179 total views, no views today

 

คุรุสภาเผยร้องเรียนครูคดีชู้สาวมากสุด

คุรุสภา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก่อตั้งครบรอบ 70 ปีแล้ว และขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนครูเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทำงานก้าวต่อไปของคุรุสภาในปี 2558 จะทำงานเชิงรุกมากขึ้น ไม่ใช่คอยตั้งรับปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ตลอดจนหารูปแบบวิธีการสอนสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

161 total views, no views today

 

ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2558

กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

  • การนำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ “อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ./อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา/อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

215 total views, no views today

 

แยกใบวิชาชีพครูรายวิชา-ระดับชั้น

คุรุสภา

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีแนวคิดปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู โดยในประเด็นเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีข้อเสนอให้แยกใบประกอบวิชาชีพครูเป็นรายวิชาและแยกเป็นระดับชั้น ซึ่งล่าสุด นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา (บอร์ดคุรุสภา) กล่าวว่า การประชุมบอร์ดคุรุสภา วันที่ 19 มี.ค.58 นี้ ตนจะนำข้อเสนอที่ให้แยกใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูตามระดับการศึกษา เช่นใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย ใบประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา เป็นต้น เข้าหารือต่อบอร์ดคุรุสภา

270 total views, no views today