Tag Archives: ค่านิยมหลัก 12 ประการ

เตรียมตัว! ศธ.ขานรับ “พล.อ.ประยุทธ์” ให้เด็กท่องอาขยานค่านิยม12ประการ

อาขยาน ค่านิยม 12 ประการ

นางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดศธ. กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการไปยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้โรงเรียนให้เด็กท่องบทอาขยานและใช้ในการสอบด้วยนั้นว่าในส่วนของสำนักงานปลัด ศธ.ตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประสานขอความร่วมมือกับโรงเรียนเอกชนในการนำบทอาขยานดังกล่าวไปให้เด็กท่อง รวมทั้งให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นำไปจัดทำหลักสูตรและสอดแทรกการปลูกฝังค่านิยมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้จะจัดทำเพิ่มเติมในรูปแบบเพลงด้วย

148 total views, no views today

 

ศธ.เตรียมประกาศรร.ท่องค่านิยม12ประการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.เตรียมออกประกาศ สั่งโรงเรียนสอนท่องอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการ หวังให้เด็กซึมซับ รวมทั้งยังสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆ ด้วย แถมออกเป็นข้อสอบ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำค่านิยมหลัก 12 ประการไปจัดทำเป็นกลอน เพื่อให้นักเรียนท่องเป็นบทอาขยาน และให้มีการสอบเพื่อเก็บคะแนนด้วยนั้น ศธ.เตรียมจะนำแนวทางที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้มาดำเนินการทันที ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเมื่อเด็กท่องได้แล้วก็ควรต้องปฏิบัติได้ด้วย และไม่เฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่คิดว่าบุคลากร ข้าราชการและประชาชนทุกคนควรนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเช่นกัน ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นบทร้อยแก้ว และให้เด็กนำไปท่องเป็นบทอาขยาย เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้เกิดความซึมซับ ส่วนการให้คะแนนนั้นเป็นเรื่องของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ว่าจะประเมินผลและให้คะแนนอย่างไร เพียงแต่ให้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

116 total views, no views today