Tag Archives: ซูเปอร์บอร์ด

ซูเปอร์บอร์ดเห็นชอบร่างแผนการศึกษา 15 ปี

ซูเปอร์บอร์ดเห็นชอบร่างแผนการศึกษา 15 ปี

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และพัฒนาการศึกษาหรือซูเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เรียบร้อยแล้ว พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) จัดทำรายละเอียดในแผนเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลความต้องการกำลังคน ในระยะ 15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะช่วง 5 ปีแรก ที่เน้นการรองรับความเปลี่ยนแปลงฐานการผลิต 10 ด้านของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S Curve) รวมทั้งแผนดูแลการศึกษาครอบคลุมตลอดช่วงชีวิต ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย สกศ.จะเร่งสรุปรายละเอียดนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ภายในสัปดาห์หน้า

567 total views, 3 views today

 

ซูเปอร์บอร์ดคลอดแผนศึกษาชาติ 15 ปี

ซูเปอร์บอร์ดคลอดแผนศึกษาชาติ 15 ปี

ซูเปอร์บอร์ดไฟเขียวแผนการศึกษาชาติ 15 ปี “บิ๊กตู่” ติงขาดรายละเอียดการวางแผนความต้องการกำลังคนในอนาคต แนะต้องระบุให้ชัดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติต้องทำอย่างไร ด้าน “บิ๊กหนุ่ย” เผยเตรียมชงใช้ ม.44 เพิ่มอีก 3 คำสั่ง แก้ปัญหาบริหารงานบุคคลภายใน ศธ.

302 total views, 3 views today