Tag Archives: ทุจริต

แฉโรงเรียนหมกเม็ดงบฯ จัดซื้อหนังสือเรียน

ทุจริต ผิดวินัย ไม่เหมาะ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีหนังสือที่ ศธ 04010/ ว 358 ลงวันที่ 2 มี.ค.58 ที่ผ่านมา ถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้พิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา2558 ให้เพียงพอแก่นักเรียนทุกคน ทุกชั้น และให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น  

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.58 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากผู้บริหารระดับสูงของสำนักพิมพ์เอกชนรายหนึ่ง ซึ่งผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ว่าในทางปฏิบัติแต่ละปีจะมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวนไม่น้อยที่จัดซื้อหนังสือเรียนใหม่ให้กับนักเรียนชั้นเรียนต่างๆไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ทั้งที่ สพฐ.จัดสรรงบฯ ให้อย่างเพียงพอทุกปีการศึกษาโดยเฉลี่ยหลายโรงเรียนใช้งบฯ ที่ได้รับจัดสรรมาจัดซื้อหนังสือเรียนใหม่ตามรายวิชาและชั้นเรียนต่างๆ เพียง 70% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30% ผู้บริหารโรงเรียนจะนำหนังสือเรียนของรุ่นพี่ในปีการศึกษาก่อนหน้านั้น มาแจกแก่นักเรียนแทน

294 total views, no views today

 

กมธ.ศึกษาฯ ชี้ 84 วันครูหายจากห้องเรียน แนะแก้กลไกพิเศษ

โรงเรียน - ครูระยอง

ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานา สปช.เป็นประธานการประชุม ได้รับทราบรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์

โดยมี นางประภาภัทร นิยม เลขานุการกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงว่า จากสภาพการณ์ด้านการศึกษาของไทยที่ผ่านมา พบว่ายังขาดการวางระบบหรือกลไกความรับผิดชอบของผู้สอน และผู้เรียน รวมถึงสถาบันการศึกษา

121 total views, 2 views today

 

คุรุสภาเผยร้องเรียนครูคดีชู้สาวมากสุด

คุรุสภา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก่อตั้งครบรอบ 70 ปีแล้ว และขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนครูเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทำงานก้าวต่อไปของคุรุสภาในปี 2558 จะทำงานเชิงรุกมากขึ้น ไม่ใช่คอยตั้งรับปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ตลอดจนหารูปแบบวิธีการสอนสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

159 total views, no views today

 

ชงเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาทุกโรง

ทุจริต ผิดวินัย ไม่เหมาะ

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และเสนอกลับไปยังครม.ภายในวันที่ 12 ม.ค.นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

104 total views, 3 views today