Tag Archives: นักเรียน

ศธ.เร่งศึกษาแจกคูปองนักเรียนเน้นหลายรูปแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มอบนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในหลายด้าน อาทิ ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน ทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส เป็นต้น ดังนั้น ศธ.จะต้องตั้งคณะทำงานที่มาจากองค์หลักต่างๆ เพื่อมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้และต้องรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน ซึ่งนโยบายหลายๆ ส่วนทาง ศธ.ได้มีการเตรียมพร้อมและดำเนินการอยู่แล้วบางส่วน อย่างการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ก็ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก่อนหน้านี้

154 total views, no views today