Tag Archives: บรรจุแต่งตั้ง

ก.ค.ศ.ไฟเขียวโยกย้าย 20 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ​เปิดเผยว่าจากการประชุมก.ค.ศ.ที่มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ว่าที่ประชุมยังอนุมัติย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) 20 ราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เสนอได้แก่ อนุมัติย้ายและแต่งตั้งให้

108 total views, no views today

 

อนุมัติบรรจุ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 50 ราย

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50 ราย แล้ว

132 total views, no views today

 

ครม.แต่งตั้งผู้บริหาระดับสูงศธ. 5 ราย

กระทรวงศึกษาธิการ

พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัยรมว.ศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง ระดับ 11 และ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จำนวน 5 ราย ตามที่ ศธ. เสนอ ดังนี้

111 total views, no views today

 

ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท.,ศน.และร.ร. ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ปี 2557

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท., ศน. และ ร.ร. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

สพฐ. ได้ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท., ศน. และ ร.ร. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด รายละเอียดดังแนบ จำนวน ๑ ไฟล์

99 total views, no views today