Tag Archives: บัณฑิตศึกษา

คุรุสภา อนุโลม 7 มหา’ลัยได้รับใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คุรุสภา อนุโลม 7 มหา'ลัยได้รับใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่าที่ประชุมได้พิจารณากรณีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 12 แห่ง เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษาเกินกว่าที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าของคุรุสภา ได้เชิญมหาวิทยาลัย 11 แห่งมาให้ข้อมูล ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เหตุผลการรับนักศึกษาเกินจากแผน ศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการรายได้ที่เพิ่มขึ้น

371 total views, 3 views today