Tag Archives: ปฏิรูปการศึกษา

ปฏิรูปการศึกษาต้องสร้างวิญญาณให้ครู ต้องการมาตรฐานครูสูงต้องเพิ่มค่าตอบแทน

การศึกษาไทย

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงกระบวนการในการปฏิรูปการศึกษาว่า ต้องดำเนินการในหลายเรื่องพร้อมๆ กัน เช่น ความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งทุกวันนี้คนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจดีกว่าสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากกว่า รวมทั้งเรื่องคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งขณะนี้เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกันมาก ว่าการจัดการศึกษาของไทยรั้งท้ายประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

94 total views, no views today

 

ปฏิรูปการศึกษาไม่จำเป็นต้องนับหนึ่งใหม่ ชี้เรื่องด่วนต้องแก้อ่าน-เขียนไม่ได้

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

จากการอภิปรายเรื่อง “ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า การจะปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด แต่ควรหยิบสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ตนไม่อยากให้สังคมโทษแต่ครูผู้สอน เมื่อพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตกต่ำ แต่ต้องโทษศึกษานิเทศก์ด้วยว่า นิเทศ หรือให้คำแนะนำอย่างไรถึงทำให้โรงเรียนมีปัญหาคุณภาพการศึกษา เพราะศึกษานิเทศก์เป็นคนสำคัญที่ต้องมาร่วมแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงอยากเสนอให้มีการประเมินการทำงานของศึกษานิเทศก์แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

83 total views, no views today

 

ตั้งเป้าร่างปฏิรูปศึกษาเสร็จ3ด. “ณรงค์”เผยต้องเห็นกรอบใหญ่หลังจากนั้นใส่รายละเอียดเข้าไป

โรงเรียน - ครูระยอง

“ณรงค์” ตั้งเป้ากรอบร่างปฏิรูปการศึกษาเสร็จภายใน 3 เดือนข้างหน้า หลังจากนั้นค่อยใส่รายละเอียด ทั้งปรับโครงสร้าง ศธ. การจัดการบุคลากร การจัดการเรียนการสอน ก่อนส่งให้ สปช.และ สนช.ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อไป

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมองค์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในสัปดาห์หน้านี้

64 total views, no views today

 

ตั้งซูเปอร์บอร์ดคุมการศึกษาชาติ มีอำนาจเหนือศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สกศ.เสนอตั้งบอร์ดคุมภาพรวมการศึกษาทั้งระบบ มีอำนาจเหนือ ศธ. หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มอนิเตอร์ภาพรวม จัดการวางแผนการเรียนการสอน เตรียมเสนอให้องค์กรหลัก ศธ.พิจารณาเร็วๆ นี้

นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพดูแลการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ตั้งทีมงานรวบรวมความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่ปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาตนได้เดินสายสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประมวลผลจากประเด็นปัญหาการศึกษาที่ สกศ.มีข้อมูลอยู่แล้ว เท่าที่ดูพบว่าส่วนใหญ่อยากให้เร่งแก้ปัญหาและเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาใน 3 ส่วนหลักๆ

108 total views, no views today