Tag Archives: ปฏิรูปการศึกษา

ระบบใหม่จัดสรรงบตรงสู่รร.-ครูแค่ลูกจ้าง

โรงเรียน - ครูระยอง

สปสช.การศึกษาวางแผนจัดสรรงบสู่โรงเรียนโดยตรงหวังระบบใหม่ดึงเม็ดเงินสู่ตัวเด็กมากขึ้น จากปัจจุบันงบส่วนใหญ่ 80% ไปกระจุกที่เงินเดือนข้าราชการ เผยแผนกระจายอำนาจให้โรงเรียน อนาคตครูจะเป็นเพียงพนักงานที่โรงเรียนว่าจ้าง ส่วนเงินอุดหนุนให้โรงเรียนรัฐ-เอกชนมีจำนวนใกล้เคียงกัน

324 total views, no views today

 

บอร์ดอำนวยการปฏิรูป ศธ.ตีกลับร่าง กม.ซูเปอร์บอร์ด สปช.แนะยึดเนื้องาน-อำนาจหน้าที่

กระทรวงศึกษาธิการ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาด้านกฎหมาย ของคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปฯ ได้นำร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ หรือ ซูเปอร์บอร์ดของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม แต่ยังไม่มีข้อยุติเพราะมีหลายประเด็นที่กรรมการทักท้วง และให้ข้อเสนอแนะ

123 total views, no views today

 

ชงกฏหมายซุปเปอร์บอร์ด

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯได้เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ โดยจะมีด้วยกัน 2 ร่าง คือ ร่างคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายฯ และร่างของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งทั้ง 2 ฉบับจะแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบองค์กร โดยร่างของคณะอนุกรรมการฯเสนอให้ซุปเปอร์บอร์ดเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี ขณะที่ร่างของ สกศ.ให้เป็นส่วนราชการระดับกรมอยู่ในบังคับบัญชาของนายกฯ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน จึงต้องเสนอให้คณะอำนวยการปฏิรูปการศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจ 

94 total views, no views today

 

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา

โรงเรียน - ครูระยอง

คลอดแล้วสำหรับร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้พิจารณา เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทั่วไปก่อนไปจัดทำรายละเอียดขอความเห็นชอบต่อไป โดยหัวใจสำคัญของร่างเน้น 3 ประเด็นหลัก

100 total views, no views today