Tag Archives: ปฏิรูปครู

การศึกษาไทยแค่ปฏิรูปไม่พอ…ต้องผ่าตัดทั้งระบบ

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

จากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิก 144 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งเป็นรายงานของ โกลบอล คอมเพทติทีฟ รีพอร์ต 2014-2015 โดย World Economic Forum พบว่า คุณภาพการศึกษาไทยถดถอยไปอีก 9 อันดับ โดยเฉพาะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอยู่ลำดับที่ 86 ของโลก เป็นที่ 7 ของอาเซียนโดนประเทศลาวแซงหน้าไปแล้ว ส่วนระดับอุดมศึกษา ตกไปอยู่อันดับ 8 ของอาเซียนแพ้กัมพูชาและลาวเช่นกัน ผลออกมาเช่นนี้ก็น่าแปลกใจไม่น้อย เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีละกว่า 5 แสนล้านบาท รัฐมนตรีก็เปลี่ยนบ่อยจนจำชื่อไม่ได้ ข้าราชการซี 11 มีถึง 5 คน ซี 10 อีกเกือบร้อย

203 total views, 3 views today

 

ชง ‘ปฏิรูปครู’ ปูทาง ‘ปฏิรูปการศึกษา’ สำเร็จ

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

ประธานกรรมการคุรุสภา เตรียมชงข้อเสนอปฏิรูปครู ยกระดับมาตรฐานอาชีพครู หวังให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ ก่อนนำเข้าหารือบอร์ดคุรุสภา ในวันที่ 18 ก.ย.นี้…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวถึงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557 ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้ศึกษาบทบาทและทิศทางการทำงานของครูในอนาคต และเห็นตรงกันว่า จำเป็นต้องปฏิรูปคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ระดับล่าง คือ ระดับห้องเรียน ชั้นเรียน และสถาบัน โดยเน้นปฏิรูปบทบาทของครูในรูปแบบใหม่ เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มากกว่าการปฏิรูปจากระดับบน ที่เป็นหน่วยงานและโครงสร้าง โดยครูต้องหันมาเน้นฝึกให้เด็กมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง แทนการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ ต้องปฏิรูปการผลิตครูใหม่ ตั้งแต่การรับนักศึกษาครู โดยคัดคนที่มีความสามารถสูง ตั้งใจเรียน ขณะเดียวกัน สถาบันผลิตครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดห้องเรียนและจำนวนผู้เรียนลง ให้แหลือประมาณ 25-30 คนต่อห้อง

105 total views, no views today