Tag Archives: ปฏิรูป

ศธ.กระจายอำนาจเขตการศึกษา หวังคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่ดีขึ้น

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทำโครงการนำร่องการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ปฏิรูปสู่การปฏิบัติ” มีเป้าหมายเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าโครงการได้ทดลองบริหารจัดการด้านต่างๆ ด้วยตัวเอง ทั้งการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารวิชาการ โดยคาดหวังว่า เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีอำนาจบริหารจัดการได้โดยอิสระมากขึ้นแล้ว จะสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษาในพื้นที่ได้ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ดีขึ้น

105 total views, no views today

 

เปิดร่างการศึกษาชาติปี57-61แบ่งตามวัย

การศึกษาไทย

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นแผนที่จะดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2561 จะยกร่างขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

120 total views, 2 views today

 

การศึกษาไทยแค่ปฏิรูปไม่พอ…ต้องผ่าตัดทั้งระบบ

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

จากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิก 144 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งเป็นรายงานของ โกลบอล คอมเพทติทีฟ รีพอร์ต 2014-2015 โดย World Economic Forum พบว่า คุณภาพการศึกษาไทยถดถอยไปอีก 9 อันดับ โดยเฉพาะการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอยู่ลำดับที่ 86 ของโลก เป็นที่ 7 ของอาเซียนโดนประเทศลาวแซงหน้าไปแล้ว ส่วนระดับอุดมศึกษา ตกไปอยู่อันดับ 8 ของอาเซียนแพ้กัมพูชาและลาวเช่นกัน ผลออกมาเช่นนี้ก็น่าแปลกใจไม่น้อย เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาปีละกว่า 5 แสนล้านบาท รัฐมนตรีก็เปลี่ยนบ่อยจนจำชื่อไม่ได้ ข้าราชการซี 11 มีถึง 5 คน ซี 10 อีกเกือบร้อย

205 total views, 2 views today