Tag Archives: ประเมิน

สมศ.เดินหน้าประเมินโรงเรียนทุกสังกัด

สมศ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ. ยังคงเดินหน้าจัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) เหมือนเดิม โดยยืนยันว่าโรงเรียนทุกแห่ง และทุกสังกัดต้องเข้ารับการประเมินฯเหมือนในทุกรอบที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่มีจะมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)พ.ศ. 2543

98 total views, no views today

 

สพฐ.โร่พบปปช.ปรึกษาป้องกันโกง

ทุจริต ผิดวินัย ไม่เหมาะ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทน สพฐ. เข้าหารือกับนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เพื่อหารือกับ ปปช.ถึงกรณีแนวทางการดำเนินการ สพฐ.ที่มีวัตถุประสงค์อยากให้เป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามที่เคยลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

102 total views, no views today

 

คุรุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล

คุรุสภา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภานัดพิเศษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของคุรุสภาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า นโยบายหลายเรื่องคุรุสภาดำเนินการบ้างแล้ว เช่น การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ประชุมจึงมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัย ใน 3 เรื่อง ดังนี้

76 total views, no views today

 

สอศ.พอใจ สมศ.แก้เกณฑ์ประเมินรอบสี่

สมศ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การประเมินรอบสามในปีงบประมาณ 2554-2558 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. เข้ารับการประเมินแล้ว 411 แห่ง จากทั้งหมด 421 แห่ง ไม่ผ่านการรับรองเพียง 15 แห่ง แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญมาก โดยตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการประเมินมากที่สุดคือ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์,

81 total views, no views today