Tag Archives: ประเมิน

สทศ.เผยปฏิทินสอบแกต/แพตปี58

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

รศ.ดร.สัมพันธ์   พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มอบหมายให้ สทศ. จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือแกต  และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต เพื่อนักเรียนนำไปใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ขณะนี้สทศ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบแกต/แพต เรียบร้อยแล้ว  โดยการสอบแกต/แพต  ครั้งที่1/2558  ดังนี้  รับสมัคร 1-20 ตุลาคม 2557 ชำระเงิน 1-21 ตุลาคม 2557 ตรวจสอบสถานการชำระเงิน และเลือก-อำเภอ และจังหวัด วันที่ 1-22 ตุลาคม 2557 

106 total views, no views today

 

“สมศ.”ประเมิน ศูนย์เด็กเล็ก ครบทั้งปท.ปี58

สมศ

สมศ.เตรียมประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศครบทุกแห่งในปี 2558 ย้ำยังไม่ตัดสินผล เพื่อให้เวลาพัฒนาปรับปรุง และในปี 2559 ถึงจะประเมินแบบตัดสินผล

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยว่า สมศ.จะประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า 30,000 แห่ง หลังจากเริ่มการประเมินครั้งแรกในปี 2556 เพื่อสะท้อนผลการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการประเมินภายนอก โดยมีเป้าหมายที่จะคุ้มครอบสิทธิของเด็กไทยทุกคนให้ได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐาน

199 total views, no views today