Tag Archives: ผลิตครู

บวงสรวงหนังสั้น”ครูพันธุ์ใหม่”หวังเสริมการพัฒนาจากล่างขึ้นบน

การศึกษาไทย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันผลักดันภาพยนตร์ สะท้อนปัญหา และแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย ต่อยอดจากจากเวทีเสวนา 4 ภาค ที่กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการมีพิธีบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง ครูพันธุ์ใหม่

205 total views, no views today

 

จี้บอร์ดคุรุสภาตรวจสอบสาขาขาดแคลนจริง ส.ค.ศ.ท. ยันใช้ครูจบตรงวุฒิดีกว่า

ครูระยอง-บัณฑิต ครู

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) กล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบและประกาศสาขาขาดแคลนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 98 สาขาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 10 สาขา

99 total views, no views today

 

คุรุสภาสร้างมิติใหม่งานวันครู “ครูดีศรีแผ่นดิน” 14-16 มกราคม 2558

คุรุสภา

คำขวัญวันครู ประจำปี 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”
คุรุสภาจัดสัปดาห์ “วันครู” ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ซึ่งการจัดงานวันครูปีนี้ เป็นครั้งที่ 59 ใน Theme งานยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพและ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาว่า “ครูดีศรีแผ่นดิน”

123 total views, no views today

 

ไฟเขียวเปิดสอนสาขาขาดแคลน

คุรุสภา

ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มเติมสาขาวิชาที่ขาดแคลนของสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) อีก 12 สาขาวิชา คือ

103 total views, no views today