Tag Archives: ผลิตครู

สกศ.ชงแผนปั้นสุดยอดครูในอนาคต

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้นำเสนอแผนการผลิตครู เพื่อทดแทนครูในระบบที่จะเกษียณอายุราชการภายใน 10 ปีข้างหน้า จำนวนกว่า 200,000 คน ซึ่งหากไม่มีการเร่งผลิตบุคลากรขึ้นมาทดแทนจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูได้ ทาง สกศ.จึงได้เสนอแผนและกรอบการผลิตครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ

94 total views, no views today

 

ชง “ณรงค์” เคาะชื่อคณะกรรมการแก้ปัญหาผลิตครู

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มอบให้ สกศ. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบผลิตและพัฒนาครู เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา โดยจะนำไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาในภาพรวมนั้น

85 total views, no views today

 

คุรุสภา ชงคุมสถาบันอุมศึกษาผลิตครูตามใบสั่งทั้งปริมาณ-คุณภาพ

คุรุสภา

คุรุสภา ชงประเด็น ผลิตครูระบบปิด ควบคุมทุกสถาบันอุดมศึกษา ผลิตครูตามใบสั่งทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยวิเคราะห์ตัวเลขความต้องการครูแต่ละสาขาวิชาในรอบปีแล้วค่อยแจกงานให้สถาบันและแห่งผลิตตามนั้น

97 total views, 3 views today

 

ไพฑูรย์ชี้ผลิตครูใหม่ต้องคัดสรรคนเก่งมาเรียน

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

“ไพฑูรย์” ระบุปรับโครงสร้างผลิตครู หลักใหญ่อยู่ที่ต้องให้ทุน และเลือกคนเก่ง มีคุณภาพเข้ามาเรียนครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ถ้าไม่คัดสรรตั้งแต่ต้นทาง ไม่มีทางปรับการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษาประเทศได้สำเร็จ

วันที่ 5 ตุลาคม ที่คุรุสภา มีการจัดงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Teaching Profession in ASEAN” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา และมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถานะของวิชาชีพครูของประเทศเทศต่างๆ ในอาเซียน

181 total views, 30 views today