Tag Archives: พัฒนา

ติวครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาพัฒนาสื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

โลกวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีความสำคัญแขนงหนึ่งในทางวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกประเทศในโลกใบนี้ต่างก็ให้ความสำคัญกับวิชานี้ จะต้องมีการสอนในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย จะต้องวิเคราะห์ทดลอง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ นอกจากนี้มีกิจกรรมการทดลอง ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน

108 total views, no views today

 

ศธ.ขยายผลใช้นิทานกระตุ้นค่านิยมไทย

โรงเรียน - ครูระยอง

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องจาก วช. มีงานวิจัยเรื่องการใช้นิทานสร้างใหม่ เพื่อพัฒนาจิต 4 ด้านของเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้เกิดพฤติกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ ศ.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผอ.บริหารวิชาการ ศูนย์วิจัยพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

70 total views, no views today

 

ชี้หัวใจพัฒนาการศึกษาต้องพัฒนาครู สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

บริษัทอักษรฯ จับมือคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ดึงผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาระดับโลกมาถ่ายทอดความรู้ หวังครูสร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ ผู้ช่วยรมว.ศึกษาธิการ แนะหัวใจการศึกษา ครูกับเด็กต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี ครูต้องพูดให้น้อยเด็กควรพูดให้มาก ขณะที่นักวิชาการต่างชาติ ชู 4 แนวทางพัฒนาครู ดึงคนหนุ่มสาวเก่ง มีคุณภาพ สร้างเด็กศตวรรษที่ 21 เติมพลังให้ครู รักษาครูคุณภาพสูง

133 total views, no views today

 

สพฐ.คิดให้รร.รวมกลุ่มช่วยเหลือกัน

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

“รังสรรค์”เผย สพฐ.เสนอร่างระเบียบว่าด้วย กลุ่มโรงเรียน ให้ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกันยกคุณภาพการศึกษา ย้ำไม่นำไปสู่การยุบรวมโรงเรียน

วันนี้ (24 พ.ย.) ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กพฐ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำเสนอร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

104 total views, no views today