Tag Archives: ระเบียบ

ศธ.แจกแจงหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ.ใน กศจ.หลังเจอเสียงสะท้อนนโยบาย ศธ.ไปไม่ถึง ร.ร.

ศธ.แจกแจงหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ.ใน กศจ.หลังเจอเสียงสะท้อนนโยบาย ศธ.ไปไม่ถึง ร.ร.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยเฉพาะการทำงานของผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.ซึ่งต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารบุคคลกร และแนวปฏิบัติในพื้นที่ให้กับ กศจ.เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในทางปฏิบัติ

392 total views, no views today

 

ปิดเทอมเด็กหยุด ครูไม่หยุด ศาลปค.สูงสุดชี้ ไม่มาทำงานถือว่าขาดราชการ

ปิดเทอมเด็กหยุด ครูไม่หยุด ศาลปค.สูงสุดชี้ ไม่มาทำงานถือว่าขาดราชการ

ได้มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.1062/2559 อ่านคำพิพากษา ณ ศาลปกครองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำพะเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชมสีมา เขต 7 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คือ นางอุทัยวรรณ ศรีนาดี ที่ 1 และนางลักขณา มณีสุคนธ์ ที่ 2 เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา หากไม่เสร็จ ต้องทำต่อในช่วงปิดภาคเรียน

533 total views, no views today