Tag Archives: รัชกาลที่ 10

ศธ.เพิ่มตำราเรียน ร.10 พร้อมปรับแก้หนังสือเดิม

ศธ.เพิ่มตำราเรียน ร.10 พร้อมปรับแก้หนังสือเดิม

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรหนังสือเรียน และสื่อการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นปัจจุบันว่า จากการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พบว่า ในส่วนของหลักสูตรแทบจะไม่ต้องปรับปรุง แต่ในส่วนของหนังสือเรียนจำเป็นต้องปรับปรุง ซึ่งหลักๆ คือ วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา

543 total views, no views today