Tag Archives: รับสมัคร

สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

สอบราชการ - ครูระยอง

โรงเรียนเมืองปราณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
เงินเดือน 15,000.- บาท
วันที่รับสมัคร : 16-26 มีนาคม 2558
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

 

โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

สอบราชการ - ครูระยอง

โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ เอกคอมพิวเตอร์
วันที่รับสมัคร : 17-20 มีนาคม 2558

 

อบจ.ระยองรับสมัครพนักงานจ้าง 103 อัตรา

สอบราชการ - ครูระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในตําแหน่งต่างๆ จํานวน 30 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 103 อัตราดังนี้

 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อ้ลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อ้ลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1. ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปัว
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 2. ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี