Tag Archives: รับสมัคร

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1. พนักงานประจำสำนักงาน
 2. ต้นกล
 3. นายท้ายเรือกลลาน้า
 4. นายเรือ
 5. ศุลการักษ์
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. นิติกร

 

วิทยาลัยการอาชีพแกลง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

สอบราชการ - ครูระยอง

วิทยาลัยการอาชีพแกลง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแกลง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพยาบาล,นักวิชาการศึกษา(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 • อัตราเงินเดือน : – บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 • ประกาศรับสมัคร : Website : http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html

 

ศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบุคคล

 • อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส