Tag Archives: รับสมัคร

ศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบุคคล

  • อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  • ประเภท : บริการ
  • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา : ปวส

139 total views, 3 views today

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สอบราชการ - ครูระยอง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค) จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ทำงานเกี่ยวกับ Support User กรณีที่ติดปัญหาการใช้โปรแกรม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนงานด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมาย

87 total views, no views today

 

สามเหล่าทัพ รับหลักสูตรพยาบาล 196 อัตรา

สอบราชการ - ครูระยอง

สามเหล่าทัพ รับหลักสูตรพยาบาล 196 อ.

พยาบาลทหาร (สามเหล่าทัพ) พยาบาลตำรวจ ปี 2558 กำหนดการรับสมัครเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า

วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร 80 อัตรา คือ

  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. เป็นต้นไป
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ. เป็นต้นไป

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

109 total views, no views today

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ

สอบราชการ - ครูระยอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

97 total views, no views today