Tag Archives: รับสมัคร

วิทยาศาสตร์บริการ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งช่างโยธา (หน่วยที่2)

สอบราชการ - ครูระยอง

วิทยาศาสตร์บริการ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรารชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างโยธา (หน่วยที่2)

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา

สอบราชการ - ครูระยอง

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร ลูกจ้างเหมา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ คนงาน รายละเอียดดังนี้

 

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สอบราชการ - ครูระยอง

กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และครูสอนภาษาจีน

สอบราชการ - ครูระยอง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย