Tag Archives: ลูกจ้างชั่วคราว

สพม.19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

สพม.19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตราดังนี้

524 total views, 3 views today

 

ลูกจ้างเฮ! ใช้สิทธิ์ใหม่ประกันสังคมได้แล้ว

ประกันสังคม

นายโกวิท สัจจวิเศษ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สาระสำคัญคือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้น เช่น ผู้ประกันมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท บวกเงินสงเคราะห์การหยุดงานอีก 90 วัน

161 total views, 2 views today

 

สอศ.ขอเพิ่มครู 1.5หมื่นอัตรา อุดส่วนขาด

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

สอศ.เสนอของบเพิ่มอัตรากำลังครู 1.5 หมื่นอัตรา แก้ปัญหาขาดครูอาชีวะ ชี้ถ้าไม่เพิ่มมีผลกระทบทำให้นักเรียนลดลง 2 แสนคน ด้านพลเรือเอกณรงค์เสนอตั้งวิทยาลัยอาชีวะโรงเรียนประจำ 3 แห่ง และเปิดอาชีวะในพื้นที่ทุรกันดาร

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลัง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า สอศ.ได้นำเสนอปัญหาต่างๆ ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ พร้อมนโยบายเร่งด่วนที่กำลังจะดำเนินการ สุดท้าย รมว.ศธ.ได้สั่งการให้ สอศ.เร่งเสนอ 3 โครงการต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบประมาณแก้ปัญหา

124 total views, no views today

 

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สอบราชการ - ครูระยอง

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมับติ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทุกสาขา มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 9,000 บาท
กำหนดวันรับสมัคร : ระหว่างวันที่  19 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559

127 total views, no views today