Tag Archives: ลูกจ้าง

กรมบัญชีกลาง แจ้ง ขรก.-ลูกจ้าง เร่งตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษา

กรมบัญชีกลาง แจ้ง ขรก.-ลูกจ้าง เร่งตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษา

กรมบัญชีกลาง เวียนหนังสือแจ้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เร่งตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ก่อนนำไปปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว กำหนดยืนยันความถูกต้องภายใน 30 มิ.ย.นี้

1,753 total views, 3 views today

 

สพม.19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

สพม.19 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตราดังนี้

521 total views, no views today

 

ลูกจ้างเฮ! ใช้สิทธิ์ใหม่ประกันสังคมได้แล้ว

ประกันสังคม

นายโกวิท สัจจวิเศษ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สาระสำคัญคือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้น เช่น ผู้ประกันมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท บวกเงินสงเคราะห์การหยุดงานอีก 90 วัน

159 total views, 3 views today

 

ลูกจ้าง 1.5 แสนคนจ่อเฮชงคลังขึ้นเงินตาม ขรก.

ครูระยอง - เงินเดือน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจาก พ.ร.บ.การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม กรมบัญชีกลางพร้อมที่จะโอนเงินส่วนที่ปรับขึ้นไปให้ส่วนราชการในรอบการจ่ายเงินเดือนของเดือนมิถุนายน ที่จะจ่ายทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เนื่องจากรอบเดือนพฤษภาคมโอนเข้าบัญชีของหน่วยราชการไปตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมไปแล้ว โดยส่วนราชการต่างๆ ต้องจัดทำเงินเดือนของข้าราชการแต่ละคนในหน่วยงานบางหน่วยมี 200 คน อาจเร็วหน่อย แต่บางหน่วยมี 2,000-3,000 คน ต้องใช้เวลา ประเมินว่าจะมีหน่วยราชการประมาณ 80% สามารถส่งเรื่องมายังกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ซึ่งกรมพร้อมจ่ายให้ทันทีในงวดวันที่ 25 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยจ่ายทั้งเงินเดือนใหม่ของเดือนมิถุนายนพร้อมกับเงินตกเบิกอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557-พฤษภาคม 2558

157 total views, no views today