Tag Archives: ศธจ

ศธ.เกลี่ยศึกษานิเทศก์รอบสอง

ศธ.เกลี่ยศึกษานิเทศก์รอบสอง

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ตัดโอนตำแหน่งและบัญชีเงินเดือนมาให้ ศธจ. ทั้งสิ้น 958 อัตรานั้น

604 total views, no views today

 

ศธ.ประกาศรับสมัครเกลี่ยอัตรากำลังศธภ.-ศธจ.รอบ 2 วันที่ 5-11 ก.ค.นี้

ศธ.ประกาศรับสมัครเกลี่ยอัตรากำลังศธภ.ศธจ.รอบ-2

นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดศธ. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศธภ.และสำนักงานศธจ. รอบ 2 เนื่องจากในการเกลี่ยอัตรากำลังดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามอัตรากำลังที่กำหนดไว้  สำหรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการเกลี่ยอัตรากำลัง

299 total views, no views today