Tag Archives: ศธ

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะและไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในมาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น

300 total views, 5 views today

 

ข้าราชการศธ.เกษียณสองหมื่นคน ลุ้นโผเก้าอี้ปลัดฯ-เลขาธิการ สกศ.

ข้าราชการศธ.เกษียณสองหมื่นคน ลุ้นโผเก้าอี้ปลัดฯ-เลขาธิการ สกศ.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือน ก.ย.59 นี้ ผู้บริหารระดับ 11 ของ ศธ.จะเกษียณอายุราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตัวผมเอง และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งโดยปกติจะเริ่มมีการเสนอรายชื่อ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ส.ค. แต่เดือนนี้วันที่ 1 ส.ค.ตรงกับวันจันทร์ และวันอังคารที่ 2 ส.ค.เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งก็คงจะไม่ทัน

ดังนั้น คิดว่าน่าจะเสนอรายชื่อระดับ 11 ได้ในวันอังคารที่ 9 ส.ค.นี้ โดยจะเสนอเฉพาะรายชื่อระดับ 11 ก่อน ส่วนระดับ 10 ยังมีเวลาพิจารณาหลังจากเสนอรายชื่อแต่งตั้งระดับ 11 แล้ว

205 total views, 3 views today

 

อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ.การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

อนุมัติร่างกฎ-ก.ค.ศ.การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา-38-ค.-(2)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ., สำนักงาน ก.พ.ร., กระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการด้วย

295 total views, 3 views today

 

ศธ.นัดออมสินถก MOU รีไฟแนนซ์หนี้ครู

ศธ.นัดออมสินถก-MOU-รีไฟแนนซ์หนี้ครู

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงสาเหตุที่ยังไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการลดภาระหนี้ครูระหว่างธนาคารออมสิน กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ได้ ว่า เนื่องจากธนาคารออมสินให้เหตุผลว่า สกสค.ได้ทำข้อเสนอให้ลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินดีเข้าโครงการใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) ซึ่งทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิตมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม หรือ รีไฟแนนซ์หนี้ เข้าโครงการได้ก่อนลูกหนี้ที่มีภาระหนี้สินค้างชำระกับธนาคาร เรื่องนี้คงต้องสอบถามทั้ง 2 ฝ่ายอีกครั้ง

153 total views, no views today