Tag Archives: ศธ

ชง “ณรงค์” เคาะชื่อคณะกรรมการแก้ปัญหาผลิตครู

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มอบให้ สกศ. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบผลิตและพัฒนาครู เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา โดยจะนำไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาในภาพรวมนั้น

85 total views, no views today

 

โพลชี้ประชาชน อยากให้ศธ. ยกระดับหลักสูตรมากสุด เน้นผลิตครูที่มีคุณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับนโยบายของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.) ได้แก่ “5 นโยบายทั่วไป”  “7 นโยบายเฉพาะ” ซึ่งสามารถใช้เวลาดำเนินการให้เห็นผลได้ภายใน 1 ปี และ “10 นโยบายเร่งด่วน” ที่จะต้องทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 3 เดือน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

67 total views, no views today

 

ชัยพฤกษ์ สั่งศึกษา แยกสอศ. ออกจากศธ. คาดเห็นทิศทางปลายต.ค.นี้

สพฐ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สอศ. ไปศึกษา ถึงการปรับโครงการ ว่าหากแยกสอศ. ออกจากศธ. จะทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ ว่า ในส่วนของ สอศ.นั้น ตนได้ตั้งคณะทำงานไปศึกษาเรื่องนี้แล้ว

69 total views, no views today

 

ณรงค์ปลุกครูฮึดสู้ปฏิรูปการศึกษาล้างสบประมาท

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พล.ร.อ.ณรงค์ปลุกครูฮึดสู้ร่วมปฏิรูปการศึกษา ลบคำสบประมาทของสังคมว่าการศึกษาไทยตกต่ำ  ชี้ถ้าล้มเหลวอีกทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้บริหารใน ศธ. วันที่ 6 ตุลาคม ที่หอประชุมคุรุสภา พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ให้แก่ครูทั่วประเทศ จำนวน 1,136 คน เนื่องในโอกาสวันครูโลก ว่า ศธ.ต้องแบกรับแรงกดดันจากสังคมที่มองว่า ระบบการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน กำลังตกต่ำ

75 total views, 5 views today