Tag Archives: สกสค.

สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างสำนักงาน สกสค.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยนาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลพบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตร

743 total views, 1 views today

 

สกสค.ผุดไอเดียปล่อยกู้ครูเอง

สกสค.ผุดไอเดียปล่อยกู้ครูเอง

นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดสำรวจหนี้สินครูอย่างละเอียด เพื่อจะได้แก้ปัญหาภาพรวม ปัจจุบันคนที่เป็นหนี้วิกฤตมีจำนวน 10,000-30,000 คน เป็นหนี้รายละเกือบ 3 ล้านบาท

430 total views, no views today

 

กำชับโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่สอนนักเรียน

กำชับโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่สอนนักเรียน

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ ฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลแก้ปัญหาทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนและให้จัดส่งให้ถึงมือเด็กก่อนปิดภาคเรียน โดยเริ่มในปีการศึกษา 2560 นั้น ในส่วนของการจัดพิมพ์เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสรุปจำนวนยอดหนังสือที่โรงเรียนจะสั่งเข้ามา เพื่อประเมินกำลังการผลิตของโรงพิมพ์องค์การค้าฯว่าจะพิมพ์ได้จำนวนเท่าไหร่ และจะได้กระจายให้สำนักพิมพ์ภายนอกไปช่วยพิมพ์ โดยเปิดให้มีการประกวดราคากันอย่างโปร่งใสภายใต้ทีโออาร์ที่กำหนด

225 total views, no views today

 

สกสค.ตั้งกองทุนแก้หนี้ครู2หมื่นล้าน

สกสค.ตั้งกองทุนแก้หนี้ครู2หมื่นล้าน

นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า สำนักงาน สกสค.จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ซึ่งจากข้อมูลมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้ อยู่ประมาณ 1.4 ล้านคน เป็นหนี้เฉลี่ยรายละ 1.5-2 ล้านบาท มูลหนี้รวมประมาณ 1 ล้านล้านบาท เฉพาะครูประจำการ ประมาณ 5 แสนคน มูลหนี้ประมาณ 7.5 แสนล้านบาท แต่ในจำนวนนี้มี ผู้กู้ที่มีปัญหาประมาณ 35,000 คน มูลหนี้ประมาณ 5.2 หมื่นล้านบาท โดยที่ผ่านมาตนได้ตั้งคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลกรทางการศึกษาทั้งระบบ คาดว่าจะเสนอแนวทางให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการพิจารณา ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

202 total views, 6 views today