Tag Archives: สทศ

กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

โอเน็ต

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้ปรับลดการสอบจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าว

171 total views, no views today

 

ทปอ.เตรียมถกปรับเล็กแอดมิชชัน ปี 59 หลังสทศ.ปรับลดสอบ O-Net เหลือ 5 วิชา

โอเน็ต

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เสนอ โดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2558 ว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. วันที่ 26 เมษายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อขอมติจากที่ประชุมว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อประกาศให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่จะขึ้นชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า

128 total views, no views today

 

สทศ.รับสมัครสอบ GAT-PAT วันที่ 5-27 มกราคม สอบ 7-10 มีนาคม

สทศ

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะเปิดสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 สอบเดือนมีนาคม 2558 มีกำหนดการดังนี้

126 total views, 2 views today

 

สทศ.เปิดรับสมัครแกต-แพต ครั้งที่ 2/2558

สทศ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.เตรียมเปิดสมัครสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ แกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ แพต ครั้งที่ 2/2558

118 total views, no views today