Tag Archives: สพฐ

สพฐ.เฟ้นผู้บริหารสถานศึกษา-รอง

กระทรวงศึกษาธิการ

นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.แล้ว

182 total views, 3 views today

 

สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผอ.- รอง ผอ.สถานศึกษา เริ่ม 26 ม.ค.- 1 ก.พ.58

โรงเรียน - ครูระยอง

นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. แล้ว และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้วเพื่อดำเนินการรับสมัครคัดเลือก

131 total views, 5 views today

 

บวงสรวงหนังสั้น”ครูพันธุ์ใหม่”หวังเสริมการพัฒนาจากล่างขึ้นบน

การศึกษาไทย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันผลักดันภาพยนตร์ สะท้อนปัญหา และแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย ต่อยอดจากจากเวทีเสวนา 4 ภาค ที่กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการมีพิธีบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง ครูพันธุ์ใหม่

205 total views, no views today

 

คัด’รอง-ผอ.’สถานศึกษาม.ค.58

โรงเรียน - ครูระยอง

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

164 total views, no views today