Tag Archives: สมศ

สมศ.เดินหน้าประเมินโรงเรียนทุกสังกัด

สมศ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ. ยังคงเดินหน้าจัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) เหมือนเดิม โดยยืนยันว่าโรงเรียนทุกแห่ง และทุกสังกัดต้องเข้ารับการประเมินฯเหมือนในทุกรอบที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่มีจะมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)พ.ศ. 2543

98 total views, no views today

 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สมศ

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่มา : ครูไทย

93 total views, no views today

 

สอศ.พอใจ สมศ.แก้เกณฑ์ประเมินรอบสี่

สมศ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การประเมินรอบสามในปีงบประมาณ 2554-2558 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. เข้ารับการประเมินแล้ว 411 แห่ง จากทั้งหมด 421 แห่ง ไม่ผ่านการรับรองเพียง 15 แห่ง แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญมาก โดยตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการประเมินมากที่สุดคือ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์,

81 total views, no views today

 

เปิดชื่อ 22 จังหวัด ประเมินรอบ4 ปีแรก

สมศ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อจังหวัดที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกเชิง พื้นที่ หรือแอเรียเบส รอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22 จังหวัด ประกอบด้วย

  • ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ ลำพูน
  • ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท ลพบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง
  • ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด ปราจีนบุรี ระยอง
  • ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี

โดยสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกประเภท รวมถึงวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ ต้องเข้ารับการประเมินทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มประเมิน รอบสี่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58

196 total views, no views today