Tag Archives: สมศ

สมศ.ขอสถาบัน ‘จัดเก็บข้อมูลให้ดี’ ช่วยประเมินคุณภาพ

สมศ

สมศ.เผยผลประเมินรอบสาม พบปัญหาคุณภาพสถาบันลดลง ขอโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลให้ดี หลังพบยังมีปัญหานำฐานข้อมูลมาใช้ไม่ได้ จนรู้สึกว่า สมศ.สร้างภาระ รวมถึงไม่นำผลประเมินไปพัฒนาคุณภาพต่อ ขณะข้อร้องเรียน “ให้ยุบ สมศ.”ต้องกลับไปดูสาเหตุก่อน…

111 total views, no views today

 

“สมศ.”ประเมิน ศูนย์เด็กเล็ก ครบทั้งปท.ปี58

สมศ

สมศ.เตรียมประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศครบทุกแห่งในปี 2558 ย้ำยังไม่ตัดสินผล เพื่อให้เวลาพัฒนาปรับปรุง และในปี 2559 ถึงจะประเมินแบบตัดสินผล

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยว่า สมศ.จะประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า 30,000 แห่ง หลังจากเริ่มการประเมินครั้งแรกในปี 2556 เพื่อสะท้อนผลการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการประเมินภายนอก โดยมีเป้าหมายที่จะคุ้มครอบสิทธิของเด็กไทยทุกคนให้ได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐาน

199 total views, no views today

 

สมศ.ใส่ตัวบ่งชี้ ‘ค่านิยม 12 ประการ’ ประเมินรอบสี่

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า จากกรณที่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ สมศ.กำหนดให้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น สมศ.ได้บรรจุค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไว้ในการประเมินภายนอกอยู่แล้ว ตั้งแต่การประเมินในรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในด้านของคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี จะพิจารณาผู้เรียนในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ำใจไมตรี มีจิตอาสา และพัฒนาคุณธรรม เช่น วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ผ่านการทำงาน ทำกิจกรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้ ในการประเมินฯรอบสี่ ก็จะทำให้เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันยังกำหนดไว้ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกอีกด้วย เพราะที่ผ่านมาใช้ประเมินแต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

145 total views, no views today