Tag Archives: สอบ

ร้องบิ๊กตู่ใช้ม.44 จัดการทุจริต สอบรองผอ.เขต

ทุจริต ผิดวินัย ไม่เหมาะ

นายจำเริญ พรหมมาศ นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย และคณะ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง “ขอให้ตรวจสอบการเฉลยข้อสอบภาค ข. (ภาคความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้) ว่า มีการเฉลยข้อสอบผิดในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และหาผู้รับผิดชอบที่ส่อว่าจะมีความไม่โปร่งใสและทุจริต” ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับเรื่องไว้ รวมถึงยื่นต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และหาผู้รับผิดชอบ

56 total views, no views today

 

การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)

กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 ฉบับ

165 total views, no views today

 

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 แล้ว

สทศ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้จัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 2/2558 สอบเมื่อวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2558 นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ทำการประมวลผล และประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้วผ่านทาง www.niets.or.th ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม คือ วันที่ 10 เมษายน ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คะแนนสอบดังนี้

116 total views, 2 views today

 

สพฐ.พร้อมวิเคราะห์ลงลึกผลสอบโอเน็ต

โอเน็ต

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ออกมาระบุว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) อาจจะไม่เอาจริงเอาจังในการออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต 3 กลุ่มสาระการเรียน ที่ สทศ.ไม่ได้จัดสอบ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและนักวิชาการที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาก็มีจำนวนน้อยนั้น  

88 total views, no views today