Tag Archives: สอบ

ร้องบิ๊กตู่ใช้ม.44 จัดการทุจริต สอบรองผอ.เขต

ทุจริต ผิดวินัย ไม่เหมาะ

นายจำเริญ พรหมมาศ นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย และคณะ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง “ขอให้ตรวจสอบการเฉลยข้อสอบภาค ข. (ภาคความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้) ว่า มีการเฉลยข้อสอบผิดในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และหาผู้รับผิดชอบที่ส่อว่าจะมีความไม่โปร่งใสและทุจริต” ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับเรื่องไว้ รวมถึงยื่นต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และหาผู้รับผิดชอบ

109 total views, no views today

 

การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)

กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 ฉบับ

258 total views, no views today

 

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 แล้ว

สทศ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้จัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 2/2558 สอบเมื่อวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2558 นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ทำการประมวลผล และประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้วผ่านทาง www.niets.or.th ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม คือ วันที่ 10 เมษายน ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คะแนนสอบดังนี้

148 total views, no views today

 

สพฐ.พร้อมวิเคราะห์ลงลึกผลสอบโอเน็ต

โอเน็ต

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ออกมาระบุว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) อาจจะไม่เอาจริงเอาจังในการออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต 3 กลุ่มสาระการเรียน ที่ สทศ.ไม่ได้จัดสอบ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและนักวิชาการที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาก็มีจำนวนน้อยนั้น  

152 total views, no views today