Tag Archives: หนังสือ

ศธ.เพิ่มตำราเรียน ร.10 พร้อมปรับแก้หนังสือเดิม

ศธ.เพิ่มตำราเรียน ร.10 พร้อมปรับแก้หนังสือเดิม

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรหนังสือเรียน และสื่อการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นปัจจุบันว่า จากการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พบว่า ในส่วนของหลักสูตรแทบจะไม่ต้องปรับปรุง แต่ในส่วนของหนังสือเรียนจำเป็นต้องปรับปรุง ซึ่งหลักๆ คือ วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา

543 total views, no views today

 

กำชับโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่สอนนักเรียน

กำชับโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่สอนนักเรียน

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ ฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลแก้ปัญหาทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนและให้จัดส่งให้ถึงมือเด็กก่อนปิดภาคเรียน โดยเริ่มในปีการศึกษา 2560 นั้น ในส่วนของการจัดพิมพ์เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสรุปจำนวนยอดหนังสือที่โรงเรียนจะสั่งเข้ามา เพื่อประเมินกำลังการผลิตของโรงพิมพ์องค์การค้าฯว่าจะพิมพ์ได้จำนวนเท่าไหร่ และจะได้กระจายให้สำนักพิมพ์ภายนอกไปช่วยพิมพ์ โดยเปิดให้มีการประกวดราคากันอย่างโปร่งใสภายใต้ทีโออาร์ที่กำหนด

225 total views, no views today

 

นายกฯสั่งวธ.-ศธ.ทำหนังสือประวัติชาติไทย ให้เด็ก-เยาวชน-ประชาชนเรียนรูวัติศาสตร์

โรงเรียน - ครูระยอง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่ กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย 20 เล่ม ให้นายกรัฐมนตรี โดยหนังสือดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว ขึ้น เพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติพระเกียรติคุณและ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ นั้น

98 total views, no views today

 

สสวท.ส่อขยับค่าลิขสิทธิ์หนังสือเรียนลดเหลื่อมล้ำ

โรงเรียน - ครูระยอง

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือบอร์ด สสวท.มีมติให้เปิดเสรีในการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเรียนและสื่อหลักอื่นๆของ สสวท.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นั้น

98 total views, no views today