Tag Archives: หนี้

สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างสำนักงาน สกสค.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยนาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลพบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตร

743 total views, 1 views today

 

สกสค.ผุดไอเดียปล่อยกู้ครูเอง

สกสค.ผุดไอเดียปล่อยกู้ครูเอง

นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดสำรวจหนี้สินครูอย่างละเอียด เพื่อจะได้แก้ปัญหาภาพรวม ปัจจุบันคนที่เป็นหนี้วิกฤตมีจำนวน 10,000-30,000 คน เป็นหนี้รายละเกือบ 3 ล้านบาท

430 total views, no views today

 

ออมสินฟ้องหนี้ครู 13,000 คน ศธ.ห่วงติดบูโรหาทางเยียวยา

ครูระยอง - เงินเดือน

ตามที่ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการสอนหนังสือให้แก่เยาวชนของชาติ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม 33,354 ราย จำนวนเงิน 49,815 ล้านบาทนั้น

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับธนาคารออมสิน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารออมสินแจ้งว่า ยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ยื่นเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับทางธนาคาร ดังนั้นธนาคารออมสินจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ธนาคารออมสิน ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่จ่ายหนี้ให้กับทางธนาคารติดต่อกัน จำนวน 13,000 ราย

345 total views, no views today

 

ศธ.เล็งลดวงเงินกู้แก้ปัญหาหนี้ครู 1 ล้านล้านบาท

ครูระยอง-การเบิกจ่ายเงิน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า มาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้และสร้างวินัยทางการเงิน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนด้วย เพราะประเด็นปัญหาหนี้สินครูไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพครู แต่เป็นเพราะครูมีโอกาสกู้ยืมเงินได้ง่ายและได้เงินก้อนใหญ่ เช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลาการทางการ ศึกษา (ช.พ.ค.) ที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท

154 total views, 2 views today