Tag Archives: หลักสูตร

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ครั้งที่ 1/2558

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง 20 เขต โดยแต่ละเขตมีโรงเรียนนำร่อง 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 300โรงเรียน และมีการเตรียมการดำเนินการล่วงหน้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 แล้วจึงเริ่มต้นดำเนินการในโรงเรียนนำร่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา

204 total views, no views today

 

ศธ.ชง’อังกฤษ’ภาษาที่ 2 เพิ่มชั่วโมงเรียนดึงบริติชเคานซิลวางระบบใหม่ส่งครูช่วยสอน

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

รมว.ศธ.เห็นชอบในหลักการประกาศนโยบายตั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เล็งดึงบริติช เคานซิล วางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ รวมทั้งเพิ่มชั่วโมงเรียน จัดค่ายฝึกฟังพูด 800 ค่ายทั่วประเทศ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเตรียมเสนอ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้ประกาศนโยบายเรื่องการนำภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ในการศึกษา

116 total views, no views today

 

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา

โรงเรียน - ครูระยอง

คลอดแล้วสำหรับร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้พิจารณา เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทั่วไปก่อนไปจัดทำรายละเอียดขอความเห็นชอบต่อไป โดยหัวใจสำคัญของร่างเน้น 3 ประเด็นหลัก

102 total views, no views today

 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 รร.ต้องร่างหลักสูตรให้เด็กเป็นผู้บริหาร

ครูระยอง-บทความ

โอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand : ISAT) ได้จัดงานดินเนอร์ ทอล์ค ฉลองครบรอบ 20 ปี ณ รร. เคมปินสกีสยาม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.หยง เจา นักวิชาการด้านการศึกษาชาวจีน ผู้มีผลงานการศึกษาระดับโลก มาปาฐกถาในหัวข้อ เทรนด์การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดร.หยง เจา กล่าวถึงทรรศนะด้านเด็กของเขาว่า เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน เด็กที่ครูเห็นพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่ง

116 total views, no views today