Tag Archives: หลักเกณฑ์

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ “ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ” ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ส่วนผู้ต้องการยื่นคำขอตามเกณฑ์เดิม ว13 ยังคงสามารถยื่นคำขอประเมินได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 เท่านั้น

370 total views, no views today

 

เล็งยกเครื่องเกณฑ์ผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย9-11ปี

โรงเรียน - ครูระยอง

ก.ค.ศ.เสนอยกเครื่องคุณสมบัติผู้บริหารต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 9-11 ปี หวังกันไม่ให้ครูจบใหม่เมินการสอน มุ่งสายบริหารท่าเดียว ทั้งที่อ่อนประสบการณ์ ยังไม่แตกฉานการสอน ด้าน รมว.ศธ.ชี้ควรเปิดทางให้ครูเก่ง รักการสอน ก้าวหน้าเทียบเท่าผู้บริหาร

169 total views, no views today

 

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นการเห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

98 total views, no views today