Tag Archives: อ่านไม่ออก

พบเด็กชาติพันธุ์ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหตุเรียนควบ’ภาษาไทย-พื้นถิ่น’

โรงเรียน - ครูระยอง

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร ระดับสูงของ ศธ.ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานความคืบหน้าการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งตนได้แนะนำว่าควรรีบดำเนินการ โดยเร็ว หากรอให้แล้วเสร็จพร้อมกันทุกระดับชั้น อาจทำให้ล่าช้า ดังนั้น ที่ประชุมจึงเสนอให้ สพฐ.แบ่งการปรับหลักสูตรเป็นช่วงชั้น

102 total views, no views today

 

ประกาศปี 58 ปลอด นร.อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ “ณรงค์” ฟุ้ง! ทำได้จริง 110%

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ศธ. ประกาศนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “ณรงค์” มั่นใจ 110% ลดปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในทุกระดับชั้นได้แน่นอน จากข้อมูลปัจจุบันมีเด็ก ป.3 มีปัญหานี้อยู่ประมาณ 2.5 – 2.6 หมื่นคนทั่วประเทศ ย้ำเด็กที่โตขึ้นต้องอ่านเขียนคล่องและสื่อสารได้ พร้อมวาง 3 มาตรการให้ สพฐ.- เขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามที่ประกาศไว้

138 total views, no views today

 

สพฐ.จี้เขตพื้นที่ฯรับผิดชอบคุณภาพการศึกษา

สพฐ

โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทั่วประเทศ ว่า ในปี 2558 ทิศทางการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

74 total views, no views today

 

สพฐ.เตรียมประกาศปี58เป็นปีปลอดนร.อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้

โรงเรียน - ครูระยอง

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เคยมีการสำรวจนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั่วประเทศประมาณ 3.5 หมื่นคนนั้น ตนได้มอบเป็นนโยบายให้เตรียมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้แล้ว

ทั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการการขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้เพิ่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการดำเนินการมาแล้ว ทั้งเด็กจำนวน 3.5 หมื่นคนที่สำรวจจะพบว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างด้าวที่เรียนอยู่ในไทยจึงทำให้มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่าพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังได้เน้นย้ำเรื่องนี้ด้วยและขอให้ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้น ซึ่งตนได้อธิบายว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้วบางส่วนและกำลังจะดำเนินการเพิ่มเติมคือ ปรับให้การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นเกณฑ์ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ หากใครสามารถแก้ปัญหาได้ดีจะผ่านการประเมินในระดับที่ดี

นอกจากนี้สพฐ.เตรียมจะประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนไทยทุกคน ซึ่งในเบื้องต้นช่วงหลังเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์นี้ สพฐ.จะรณรงค์ใหญ่เรืองนี้ อีกทั้งจะมีแนวปฎิบัติต่างๆออกมา อาทิ จัดติวนักเรียนกลุ่มที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในช่วงปิดภาคเรียนใหญ่นี้ เป็นต้น

ที่มา : มติชน

76 total views, no views today