Tag Archives: อ.ก.ค.ศ.

สอศ.ไฟเขียวย้ายครู-ผู้บริหารสถานศึกษา

สอศ.ไฟเขียวย้ายครู-ผู้บริหารสถานศึกษา

สอศ.ไฟเขียวย้ายครูและผู้บริหารสถานศึกษา รวม 596 รายเลขาธิกาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา 63 ราย ดังนี้

368 total views, 1 views today

 

กำจรถามยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใครจะดูแลครู

โรงเรียน - ครูระยอง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จัดการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งมีนางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ 51 คณะเข้าร่วมประชุม

239 total views, no views today

 

ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2558

กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

  • การนำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ “อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ./อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา/อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

205 total views, no views today